Adatkezelés

Adatkezelés alcím

Adatkezelés bevezető

HILTON WEBSHOP

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.            Adatkezelő

Danubius Hotels Zrt.  

Teljes nevén: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041669

Adószám: 10594702-2-41

EU adószám: HU10594702

Cím: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

E-mail: adat@danubiushotels.com

(a továbbiakban: a „Danubius”)

 

2.            Adatfeldolgozók s egyéb adatkezelők

 

             A tárhelyszolgáltatást a MediaCenter Hungary Kft (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6) adatfeldolgozóként biztosítja;

             Az informatikai feladatokat a Horizont Informatika Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Repce u. 3., cégjegyzékszáma: 09-09-010685, adószáma: 13282895-2-09) adatfeldolgozóként végzi;

             Fizetés esetén Ön átirányításra kerül az OTP Bank oldalára, ahol az online bankkártyás fizetést teljesítheti a bankkártya adatainak megadásával. Az OTP Bank felé a következő adatokat továbbítjuk: A megrendelés összege és a vásárlás azonosítója. Az OTP Bank tőlünk független adatkezelő: OTP Bank Nyrt.; székhelye: 1051 Budapest, Nádor u.16; adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

3.            Az adatok kezelése

Adatkezelés      Adatkezelési cél               Megőrzési idő   Az adatkezelés jogalapja

A. Webshop vásárlás során kezelt adatok

név, e-mailcím, számlázási cím.Szerződés teljesítése     A szerződés teljesítéséig

 

(A vásárlás tényét 8 évig megőrizzük/ C. pont)   A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatok megadása a vásárlás feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. b.)

B. Cégek kapcsolattartóinak elérhetősége: név, céges telefonszám, céges e-mailcím       Üzleti kapcsolattartás a

megrendeléshez kapcsolódóanAz üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy a kapcsolattartó személy változásáig           A szerződés teljesítéséhez, és a kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek. Az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat egy erről szóló e-mail útján. (GDPR 6. cikk (1) bek. f.)

C.

Kiállított számlán szereplő adatok magánszemély esetén:

név, lakcím         Jogszabályi kötelezettség teljesítése      8 év       Az adójogi és számviteli előírások  miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása a teljesítés feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

D. Megkeresésekben megadott személyes adatok név, e-mailcím, telefonszámA megkeresések megválaszolása és panaszkezelés 5 év       Hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható e-mail útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

E. Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv        Jogszabályi kötelezettség teljesítése      5 év       A fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások  miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása a panasz jegyzőkönyvezésének feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

 

4.            Az Ön jogai

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (3/A): Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (3/D): Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése (3/C;3/E):Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését.

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jogos érdekünk (3/B): Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

 

Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a adat@danubiushotels.com e-mailcímre. A jogok részletes megismeréséhez kérjük, tekintse meg teljes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a www.danubiushotels.hu/adatvedelem weboldalon.